Vår plattform

Jahopp utmanar den globala e-learningmarknaden med en innovativ, enkel och kostnadseffektiv lösning som erbjuder mer än traditionella LMS-leverantörer. Med Jahopp KiP erbjuder vi våra kunder unik flexibilitet inom deras egna inlärningsplattform. 

Vi erbjuder en modulbaserad plattform där kundens behov och krav avgör funktionaliteten på plattformen och inte tvärtom. Med responsiv design, statistik, rapporter, behörighetsnivåer, kursprogram, certifieringar, on-site-utbildningar, evenemangsbokningar och mycket mer – detta är den kompletta lösningen. 

Feedback från våra kunder har varit fantastisk och erfarenhet från marknaden visar att Jahopp KiP är lätt att använda och ett kraftfullt verktyg för att öka kunskapen inom organisationer samtidigt som man bibehåller flexibilitet. 

Jahopp KiP kan anpassas helt efter din organisations varumärkesidentitet. Vår dynamiska lösning kan användas på vilken enhet som helst, som tablet, smartphone eller dator. Vårt författarverktyg tillåter dig att hantera olika språk på samma plattform.

Onboarding med LXP

Lås upp kraften av Onboarding med Jahopp KiP: Den ledande LXP:n för modern e-learning

I dagens dynamiska e-lärande landskap utmärker sig Jahopp genom att erbjuda en banbrytande lösning som inte bara utmanar utan också överträffar traditionella Learning Management Systems (LMS). Överväg Jahopp KiP för dina Onboarding-behov och dyk in i en värld av oslagbar flexibilitet och innovation.

Varför välja Jahopp KiP för Onboarding?

Skräddarsydda moduler för unika behov: Jahopp KiPs modulbaserade design säkerställer att den anpassar sig efter din organisations specifika krav. Från responsiva designlösningar och detaljerad analys till strukturerade kursprogram och eventbokningar, det är en komplett lösning för omfattande lärandehantering.

Användarcentrerat gränssnitt: Våra nöjda kunder kan inte sluta prata om plattformens användarvänlighet och den transformerande effekten den har på organisationskunskapens förbättring.
Varumärkesintegration: Jahopp KiP är inte bara ett annat verktyg; det är en förlängning av ditt varumärke. Anpassa det för att resonera med din organisations identitet för en felfri integrationsupplevelse.

Mångsidighet när den är som bäst: Oavsett om den nås från en surfplatta, smartphone eller dator, lovar Jahopp KiP en konsekvent och engagerande inlärningsupplevelse. Dess intuitiva författarverktyg stöder också flera språk, vilket främjar globalt samarbete.

I grunden är Jahopp KiP mer än bara ett LMS; det är framtidens e-lärande. Anamma nästa generations plattform och höj din organisations läranderesa, stärk din arbetskraft vid varje steg på vägen.

En sömlös onboarding

Med hjälp av vår avancerade teknologi kan vi skapa ett distinkt onboardingprogram som överensstämmer med din organisations specifika krav, vilket säkerställer att nya anställda integreras smidigt och effektivt. Våra intuitiva verktyg förenklar hanteringen av allt från orienteringsmaterial till prestationsbedömningar, medan våra kostnadseffektiva prissättningsmodeller garanterar att du kan investera i introduktion utan att belasta din budget.

Upplev framtidens onboarding med Jahopp idag!

Vad är fördelarna med LXP för onboarding kontra LMS

De viktigaste skillnaderna mellan LMS och LXP kan kategoriseras i drivkrafter, innehåll, samarbete, färdighetsutveckling och analys. I ett LMS bestämmer ledningen typiskt vad medarbetarna lär sig, medan LXPs uppmuntrar alla att dela och skapa pedagogiskt material. LXPs stöder därför en mer samarbetsvillig och engagerad lärandemiljö. Medan båda plattformarna kan leverera liknande innehåll, har LXPs en mer varierad uppsättning resurser och främjar socialt lärande. Vidare, medan LMS erbjuder strukturerade utbildningsprogram, erbjuder LXPs personligt material och avancerad analys för att identifiera och ta itu med specifika färdighetsgap.

Specifikt skiljer sig Jahopp KiP ut med funktioner som en lättanvänd instrumentpanel för rapportering och statistik, anpassning till kundens varumärke, integration med befintliga plattformar eller CMS och möjlighet att bygga responsiva kurser direkt på plattformen. Dessa funktioner understryker dess fokus på flexibilitet, användarvänlighet och integrationskapacitet, vilket skiljer det från mer traditionella LMS-lösningar.

Sammanfattningsvis bör organisationer som väljer mellan ett LMS och en LXP som Jahopp KiP överväga sina specifika lärandemål och arbetsstyrkans behov. Ett LMS kan vara mer lämpligt för strukturerad, efterlevnadsorienterad utbildning, medan en LXP erbjuder en mer flexibel, personlig och samarbetsvillig lärandemiljö, väl lämpad för att främja kontinuerligt lärande och färdighetsutveckling.

 

FAQ

Ett ”learning management system” (LMS) är en mjukvaruapplikation eller webbteknologi som används för att planera, implementera och utvärdera en specifik lärandeprocess. Vanligtvis används LMS för att hantera och leverera utbildningskurser, utbildningsprogram eller lärande- och utvecklingsprogram för företag, skolor och andra organisationer.

En LMS-plattform är en mjukvaruapplikation som tillhandahåller infrastruktur och verktyg för att hantera och leverera online-innehåll. Den gör det möjligt för instruktörer att skapa och organisera kursmaterial, kommunicera med elever och spåra deras framsteg. LMS-plattformar inkluderar vanligtvis funktioner som kurs skapande verktyg, multimediastöd, bedömnings- och utvärderingsverktyg samt rapportering och analytiska funktioner.

Det finns många olika typer av LMS-plattformar tillgängliga och de kan användas i olika inställningar, inklusive skolor, universitet, företag och andra organisationer. Vissa LMS-plattformar är gratis och öppen källkod, medan andra är kommersiella produkter som kräver en prenumeration eller licensavgift.

En ”learning management system” (LMS) är en mjukvaruplattform som gör det möjligt för organisationer att planera, leverera och spåra anställdas utbildning och utveckling. Några potentiella fördelar med att använda en LMS för ditt företag inkluderar:

Förbättrad effektivitet: En LMS kan effektivisera processen att leverera utbildning till anställda, vilket gör det enklare för både tränare och elever. Detta kan spara tid och resurser, vilket gör det möjligt för ditt företag att fokusera på andra uppgifter och prioriteringar.

Förbättrad spårning och rapportering: En LMS kan ge detaljerade poster över anställdas framsteg och avslutande, vilket gör det möjligt för dig att spåra deras lärande och utveckling över tid. Detta kan vara användbart för prestationsevalueringar och att identifiera områden där ytterligare utbildning kan behövas.

Ökad engagemang och behållning: Genom att erbjuda anställda en mer interaktiv och personlig utbildningsupplevelse kan en LMS hjälpa till att öka engagemang och behållning av ny information. Detta kan leda till bättre prestanda och produktivitet på lång sikt.

Kostnadsbesparingar: En LMS kan hjälpa till att minska kostnaderna för utbildning genom att eliminera behovet av in-person utbildningssessioner och resekostnader. Det kan också hjälpa till att minska kostnaderna för att producera och distribuera utbildningsmaterial.

Flexibilitet: En LMS kan tillåta anställda att komma åt utbildningsmaterial och slutföra kursarbete på sin egen tidtabell, vilket kan vara särskilt användbart för anställda som arbetar på distans eller har upptagna scheman.

Sammanfattningsvis kan en LMS vara ett värdefullt verktyg för att förbättra effektiviteten och effektiviteten i ditt företags utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Fastställ dina behov: Det första steget är att identifiera dina utbildningsbehov och mål. Fundera över faktorer som vilken typ av utbildning du vill erbjuda, antalet anställda som du behöver utbilda och vilka specifika funktioner eller egenskaper som du kräver av ett LMS.


Forska och jämför olika LMS-alternativ: Det finns många olika LMS-alternativ tillgängliga, så det är viktigt att göra lite forskning och jämföra olika system för att hitta en som passar dina behov och budget. Tänk på faktorer som systemets kostnad, vilken nivå av support och hjälp som erbjuds och vilka ytterligare funktioner eller integrationer som kan vara användbara.

Installera LMS: När du har valt ett LMS behöver du installera och konfigurera det för att möta dina specifika behov. Detta kan innebära att skapa användarkonton, ladda upp utbildningsmaterial och sätta upp kursmaterial och bedömningar.

Utbilda anställda i hur man använder LMS: Det är viktigt att ge anställda utbildning om hur man använder LMS, inklusive hur man får tillgång till utbildningsmaterial, slutför kurser och spårar sin framsteg.

Övervaka och utvärdera LMS: När du har implementerat LMS är det viktigt att övervaka dess användning och utvärdera dess effektivitet. Detta kan innebära att samla in feedback från anställda, spåra genomförandehastigheter och andra mätvärden samt göra nödvändiga justeringar för att förbättra systemet.

Generellt sett kan det vara en komplex process att implementera ett LMS, men genom att följa dessa steg och arbeta med en pålitlig leverantör kan du skapa förutsättningar för framgång och dra nytta av en omfattande utbildnings- och utvecklingsplattform.

Det finns flera anledningar till varför du kanske överväger att implementera ett system för lärandehantering (LMS) för din organisation:

Förbättrad effektivitet: Ett LMS kan effektivisera processen för att leverera utbildning till anställda, vilket gör det lättare för både tränare och elever. Detta kan spara tid och resurser och låta ditt företag fokusera på andra uppgifter och prioriteringar.
Förbättrad spårning och rapportering: Ett LMS kan ge detaljerade inspelningar av anställdas framsteg och genomförande, vilket möjliggör för dig att spåra deras lärande och utveckling över tid. Detta kan vara användbart för prestationsevalueringar och identifiering av områden där ytterligare utbildning kan behövas.

Ökad engagemang och behållning: Genom att ge anställda en mer interaktiv och personlig utbildningsupplevelse kan ett LMS hjälpa till att öka engagemang och behållning av ny information. Detta kan leda till bättre prestation och produktivitet på lång sikt.

Kostnadsbesparingar: Ett LMS kan bidra till att minska kostnaderna för utbildning genom att eliminera behovet av in-person-utbildning och resekostnader. Det kan också bidra till att minska kostnaderna för produktion och distribution av utbildningsmaterial.

Flexibilitet: Ett LMS kan möjliggöra för anställda att få tillgång till utbildningsmaterial och slutföra kursarbete på sin egen tidsplan, vilket kan vara särskilt användbart för anställda som arbetar på distans eller har hektiska scheman.

Sammanfattningsvis kan ett LMS vara en värdefull verktyg för att förbättra effektiviteten och effektiviteten av ditt företags utbildnings- och utvecklingsinsatser.

För att underhålla ett Learning Management System (LMS) behöver du följande resurser:

Personal: Beroende på storlek och komplexitet av ditt LMS kan du behöva en eller flera dedikerade personalmedlemmar för att hantera och underhålla systemet. Detta kan inkludera uppgifter som att ladda upp och organisera utbildningsmaterial, spåra anställdas framsteg och felsöka tekniska problem.

Utbildningsmaterial: Du behöver tillgång till högkvalitativt utbildningsmaterial för att fylla din LMS med kurser och bedömningar. Detta kan inkludera videor, textbaserat material, quiz och andra interaktiva element.

Tekniska resurser: Beroende på LMS du använder kan du behöva vissa tekniska resurser för att effektivt underhålla systemet. Detta kan inkludera hårdvara och mjukvara som servrar, lagringsenheter och programvarulicenser.

Budget: Att underhålla ett LMS kan innebära löpande kostnader som prenumerationsavgifter, underhålls- och supportavgifter och kostnader för att producera och distribuera utbildningsmaterial. Det är viktigt att ha en budget på plats för att täcka dessa kostnader.

Tid: Att underhålla ett LMS kan vara en tidskrävande process, särskilt om du har ett stort antal anställda eller ett komplext utbildningsprogram. Det är viktigt att tilldela tillräckligt med tid och resurser för att hantera och underhålla systemet effektivt.

Övergripande sett är det viktigt att noggrant överväga resurserna du kommer att behöva för att underhålla ett framgångsrikt och effektivt LMS. Genom att korrekt tilldela personal, utbildningsmaterial, tekniska resurser, budget och tid kan du säkerställa att ditt LMS är uppdaterat och fungerar smidigt.